Kapela Sv. Ane - spominska soba dr. Matije Slaviča


Občina Križevci - Križevci pri Ljutomeru (Križevci pri Ljutomeru 4, Križevci pri Ljutomeru)

Kapela se prvič omenja leta 1582, vendar so konservatorsko-restavratorske raziskave v letih 2017 in 2018 dokazale, da je nedvomno starejša. Pod dekorativno poslikavo iz leta 1829 so bili najdeni grafiti in posvetilni križi z letnico 1533.
Objekt je bil sprva po vsej verjetnosti pokopališka kapela in kostnica, v katero so shranjevali kosti umrlih vernikov. V zgodnjem 16. stoletju je bil objekt uporabljen kot del protiturškega utrjevanja cerkve in je bil spremenjen v utrdbo s strelnimi linami.
Obnovo, v kateri so bili ohranjeni vsi kamniti elementi, pa je kapela doživela leta 2019. V notranjosti kapele so uredili spominsko sobo dr. Matije Slaviča.

Dr. Matija Slavič se je rodil 1877 v Bučečovcih, umrl pa 1958 v Ljubljani. Pokopan je na pokopališču v Križevcih pri Ljutomeru.
Slavič je bil teolog, prevajalec in pedagog. Svoje znanstveno delo je posvetil biblicistiki. Bil prvi, ki je prevajal Sveto pismo neposredno iz hebrejščine. Bil je profesor, prodekan in dekan Teološke fakultete.
Ob koncu prve svetovne vojne je postal član Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru ter bil leta 1919 kot strokovnjak za Prekmurje imenovan v jugoslovansko delegacijo za pogajanja v Parizu.
Ob pomoči še enega duhovnika je sestavil ključna prispevka, s katerima je zaveznike prepričal, da je Slovenska krajina, kot se je tedaj reklo Pomurju, zgodovinsko, narodnostno in jezikovno nedvomno del jugoslovanske države. Z naknadnim sklepom vrhovnega sveta mirovne konference je bilo današnje Prekmurje 19. 8. 1919 priključeno novi skupni državi SHS.

Za ogled kapele se dogovorite v župnišču Župnijske cerkve povišanja sv. Križa, ki se nahaja v neposredni bližini kapele.
Kontakt: tel.: 02 587 1406.