Piškotki in politika zasebnosti

Piškotki

Na spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:
Piškotek seje
Piškotek seje se uporablja za prepoznavo vaših vnešenih podatkov na naši spletni strani. 
Z uporabo spletne strani se strinjate z uporabo naših piškotkov. V kolikor piškotkov ne želite uporabljati si te lahko izklopite v vašem spletnem brskalniku. Podrobna navodila za izklop piškotkov najdete v pomoči vašega spletnega brskalnika.

 

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih kot Bluecam studio upravljavec zbira od vas, ko vnesete svoje osebne podatke ob vzpostavitvi stika z nami preko spletnega obrazca "Registracija" za namen odgovarjanja na vprašanja v kvizu pri posamezni znamenitosti na spletni strani.

Upravljajvec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:
Bluecam studio, Boštjan Flegar s.p.
Za: Boštjan Flegar
Plese 9a, 9000 Murska Sobota, Slovenija
Telefon: +386 41 71 70 71
E-pošta: info@bluecam.si

Osebni podatki in namen njihove uporabe

  1. V kolikor želite odgovarjati na vprašanja v kvizu pri vsaki posamezni znamenitosti, ki je predstavljena na naši spletni strani (skupno 30 znamenitosti in 30 vprašanj) se registrirate v meniju "Registracija". V tem primeru posredujete svoje ime, priimek ter e-poštni naslov. Podatek je uporabljen izključno za namene beleženja statistike pravilnih odgovorov vsakega posameznika, ki se je registriral.

Upravljavec spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Bluecam studio določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Bluecam studio, upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
Da bi preprečil nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranil natančnost osebnih podatkov in zagotovil njihovo ustrezno rabo, upravljavec uporablja ustrezne tehnične in organizcijske postopke za varovanje podatkov, ki jih zbira. Upravljavec pa ne more popolnoma izljučiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje in čas hrambe osebnih podatkov

Posameznik, ki je posredoval svoje osebne podatke v zgoraj naštetih primerih, je s posredovanjem podal svoje jasno in nedvoumno soglasje za hrambo in obdelavo podatkov. Obdelava je na ta način zakonita po členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

  1. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v primeru registracije z namenom odgovarjati na vprašanja v kvizu pri posamezni znamenitosti na spletni strani je podano z označbo polja "POTRDI" v meniju "Registracija".


Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij oddajte vlogo po navadni pošti na naslov: Bluecam studio, Boštjan Flegar s.p., Plese 9a, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti na e-naslov: info@bluecam.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp@ip-rs.si).