Ivanjševska slatina


Občina Gornja Radgona - Ivanjševci (Ivanjševci ob Ščavnici 4, Spodnji Ivanjci)

Slatinski izvir na levem bregu reke Ščavnice, ob cesti med Ivanjševci, Dobravo in Negovo že stoletja privablja domačine in obiskovalce. Naravno mineralno vodo, poimenovano Ivanjševska slatina, pijejo zaradi prijetnega okusa in blagodejnega učinka njenih mineralnih snovi.
Že pred prvo svetovno vojno je trgovec Kirbiš iz Radencev ob vrelcu uredil priročno polnilnico slatine. Ta je iz vrelca pritekla v stekleno kupolo, iz pip okrog kupole pa so jo v steklenice nalivali ročno. Del slatine je trgovec porabil v svoji gostilni v Murski Soboti, ostalo pa prodajal predvsem v Gradcu in Murski Soboti. V načrtu je imel gradnjo manjšega hotela in celo zdravilišča, vendar je vse to preprečil začetek prve svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni sta vrelec in hišo ob njem kupila gostilničarja, zakonca Ferk. Gospa je slatino prodajala v svoji gostilni v Negovi, ob izviru pa je imela še trafiko za prodajo slatine.
Danes je izvir Ivanjševske slatine prosto dostopen obiskovalcem. Slatina ima celo leto enak pretok, zato jo hodijo domačini in številni ljudje iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev natakat za vsakodnevne potrebe.
Ivanjševska slatina je vpisana v register naravnih vrednot in predlagana za podelitev statusa geološke in hidrološke naravne vrednote.