Oče panonskih hrastov

Občina Apače - Zgornje Konjišče (Zgornje Konjišče 16, Zgornje Konjišče)

Leta 1999 so ob sanaciji opuščene gramoznice naleteli na debelo deblo drevesa. Leta 2005 je bilo deblo, ki je bilo deblo hrasta, v celoti izkopano in postavljeno na kopno.
Starost odmrtja hrasta je bila določena v laboratoriju in analitska vrednost nakazuje, da je hrast odmrl pred približno 1385. leti. Rasel je na bregu reke Mure in zgrmel v vodo.
Podatki kažejo, da je bil hrast ob zrušitvi v vodo res mogočno drevo z debelino okrog 150 cm, višino okrog 30 m in volumnom okrog 28,7 m3. To ga uvršča med drevesa, ki jih zelo redko najdemo in jih v Sloveniji ne raste ravno veliko.
Na prvem prerezu nad panjem je število letnic blizu 160 (vseh se ne da ugotoviti), kar pomeni, da je bilo drevo ob zrušitvi v vodo staro okrog 200 let.

Danes ta mogočni velikan, oče panonskih hrastov, počiva pod nadstrešnico na Apaškem polju in privablja obiskovalce.